අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

23
මැයි2019
Division Day - 2020  July 10

Division Day - 2020 July 10

  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය කොට්ඨාශ දින රැස්වීම...

28
අගෝ2017
දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා තරග ඇගයීම හා තෑගි සහ සහතික පත් බෙදාදීම

දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා තරග ඇගයීම හා තෑගි සහ සහතික පත් බෙදාදීම

  හික්කඩුව උතුර ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල දහම්...

Scroll To Top